[vc_row][vc_column][martfury_empty_space height=”90″][vc_custom_heading text=”CÂU HỎI THƯỜNG GẶP” font_container=”tag:h2|font_size:36|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”mf-semibold” css=”.vc_custom_1538194028641{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][martfury_empty_space height=”120″][martfury_faqs title=”Giao hàng” faqs=”%5B%7B%22title%22%3A%22Ph%C6%B0%C6%A1ng%20th%C6%B0%CC%81c%20thanh%20toa%CC%81n%20na%CC%80o%20%C4%91%C6%B0%C6%A1%CC%A3c%20ch%C3%A2%CC%81p%20nh%C3%A2%CC%A3n%3F%22%2C%22desc%22%3A%22Chu%CC%81ng%20t%C3%B4i%20hi%C3%AA%CC%A3n%20%C4%91ang%20nh%C3%A2%CC%A3n%20t%C3%A2%CC%81t%20ca%CC%89%20ca%CC%81c%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20th%C6%B0%CC%81c%20thanh%20toa%CC%81n%2C%20ba%CC%A3n%20co%CC%81%20th%C3%AA%CC%89%20d%C3%AA%CC%83%20da%CC%80ng%20tr%C6%B0%CC%A3c%20ti%C3%AA%CC%81p%20%C4%91%C3%AA%CC%81n%20mua%20ha%CC%80ng%2C%20chuy%C3%AA%CC%89n%20khoa%CC%89n%20ATM%2C%20Ship%20cod%2C…%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Chu%CC%81ng%20t%C3%B4i%20co%CC%81%20giao%20ha%CC%80ng%20Qu%C3%B4%CC%81c%20t%C3%AA%CC%81%20kh%C3%B4ng%3F%22%2C%22desc%22%3A%22V%C3%A2ng%2C%20chu%CC%81ng%20t%C3%B4i%20giao%20ha%CC%80ng%20Toa%CC%80n%20qu%C3%B4%CC%81c%20va%CC%80%20ca%CC%89%20Qu%C3%B4%CC%81c%20t%C3%AA%CC%81%20n%C6%B0%CC%83a%20nhe%CC%81%20!%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22M%C3%A2%CC%81t%20bao%20l%C3%A2u%20%C4%91%C3%AA%CC%89%20nh%C3%A2%CC%A3n%20go%CC%81i%20ha%CC%80ng%20cu%CC%89a%20t%C3%B4i%3F%22%2C%22desc%22%3A%22N%C3%AA%CC%81u%20ba%CC%A3n%20%C6%A1%CC%89%20khu%20v%C6%B0%CC%A3c%20H%C3%B4%CC%80%20Chi%CC%81%20Minh%2C%20chu%CC%81ng%20t%C3%B4i%20co%CC%81%20th%C3%AA%CC%89%20giao%20ha%CC%80ng%20trong%20nga%CC%80y%20cho%20ba%CC%A3n.%20Co%CC%80n%20%C6%A1%CC%89%20ca%CC%81c%20ti%CC%89nh%20tha%CC%80nh%20kha%CC%81c%20thi%CC%80%203-%3E5%20nga%CC%80y%20tu%CC%80y%20thu%C3%B4%CC%A3c%20va%CC%80o%20qua%CC%83ng%20%C4%91%C6%B0%C6%A1%CC%80ng%20ba%CC%A3n%20nhe%CC%81.%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”30″][vc_separator color=”custom” accent_color=”rgba(204,204,204,0.15)”][martfury_empty_space height=”75″][martfury_faqs title=”Tài khoản” faqs=”%5B%7B%22title%22%3A%22T%C3%B4i%20co%CC%81%20th%C3%AA%CC%89%20%C4%91%C4%83ng%20ky%CC%81%20ta%CC%80i%20khoa%CC%89n%20b%C4%83%CC%80ng%20ca%CC%81ch%20na%CC%80o%3F%22%2C%22desc%22%3A%22Trong%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20h%E1%BB%A3p%20ch%C6%B0a%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20t%C3%A0i%20kho%E1%BA%A3n%2C%20qu%C3%BD%20kh%C3%A1ch%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20ch%E1%BB%8Dn%20d%C3%B2ng%20%5C%22T%E1%BA%A1o%20t%C3%A0i%20kho%E1%BA%A3n%5C%22%20%C4%91%E1%BB%83%20b%E1%BA%AFt%20%C4%91%E1%BA%A7u.%20Chu%CC%81ng%20t%C3%B4i%20co%CC%80n%20h%C3%B4%CC%83%20tr%C6%A1%CC%A3%20%C4%91%C4%83ng%20nh%C3%A2%CC%A3p%20b%C4%83%CC%80ng%20Facebook%20va%CC%80%20Google%20%C4%91%C3%AA%CC%89%20thu%C3%A2%CC%A3n%20ti%C3%AA%CC%A3n%20h%C6%A1n%20cho%20quy%CC%81%20kha%CC%81ch.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22T%C3%B4i%20co%CC%81%20th%C3%AA%CC%89%20nh%C3%A2%CC%A3n%20th%C3%B4ng%20tin%20khuy%C3%AA%CC%81n%20ma%CC%83i%20%C4%91%C6%B0%C6%A1%CC%A3c%20kh%C3%B4ng%3F%22%2C%22desc%22%3A%22T%C3%A2%CC%81t%20nhi%C3%AAn%20r%C3%B4%CC%80i%2C%20khi%20ba%CC%A3n%20la%CC%80%20tha%CC%80nh%20vi%C3%AAn%20cu%CC%89a%20Whoo%2C%20chu%CC%81ng%20t%C3%B4i%20se%CC%83%20lu%C3%B4n%20lu%C3%B4n%20c%C3%A2%CC%A3p%20nh%C3%A2%CC%A3t%20th%C3%B4ng%20ba%CC%81o%20m%C6%A1%CC%81i%20nh%C3%A2%CC%81t%20va%CC%80o%20ho%CC%80m%20th%C6%B0%20cu%CC%89a%20ba%CC%A3n.%20Ha%CC%83y%20ki%C3%AA%CC%89m%20tra%20th%C6%B0%C6%A1%CC%80ng%20xuy%C3%AAn%20email%20cu%CC%89a%20mi%CC%80nh%20%C4%91%C3%AA%CC%89%20nh%C3%A2%CC%A3n%20%C4%91%C6%B0%C6%A1%CC%A3c%20th%C3%B4ng%20ba%CC%81o%20s%C6%A1%CC%81m%20nh%C3%A2%CC%81t%20t%C6%B0%CC%80%20chu%CC%81ng%20t%C3%B4i%20nhe%CC%81.%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”30″][vc_separator color=”custom” accent_color=”rgba(204,204,204,0.15)”][martfury_empty_space height=”75″][martfury_faqs title=”Đặt hàng và Đổi trả” faqs=”%5B%7B%22title%22%3A%22T%C3%B4i%20co%CC%81%20th%C3%AA%CC%89%20ti%CC%80m%20%C4%91%C6%B0%C6%A1%CC%A3c%20sa%CC%89n%20ph%C3%A2%CC%89m%20mi%CC%80nh%20mong%20mu%C3%B4%CC%81n%20%C6%A1%CC%89%20%C4%91%C3%A2u%3F%22%2C%22desc%22%3A%22Th%C3%A2%CC%A3t%20d%C3%AA%CC%83%20da%CC%80ng%2C%20ba%CC%A3n%20co%CC%81%20th%C3%AA%CC%89%20nh%C3%A2%CC%A3p%20t%C3%AAn%20sa%CC%89n%20ph%C3%A2%CC%89m%20va%CC%80o%20mu%CC%A3c%20ti%CC%80m%20ki%C3%AA%CC%81m%2C%20chu%CC%81ng%20t%C3%B4i%20se%CC%83%20mang%20%C4%91%C3%AA%CC%81n%20th%C6%B0%CC%81%20ba%CC%A3n%20c%C3%A2%CC%80n.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22T%C3%B4i%20se%CC%83%20%C4%91%C4%83%CC%A3t%20ha%CC%80ng%20nh%C6%B0%20th%C3%AA%CC%81%20na%CC%80o%3F%22%2C%22desc%22%3A%22Ba%CC%A3n%20vui%20lo%CC%80ng%20th%C3%AAm%20sa%CC%89n%20ph%C3%A2%CC%89m%20va%CC%80o%20gio%CC%89%20ha%CC%80ng%20cu%CC%89a%20mi%CC%80nh%2C%20sau%20%C4%91o%CC%81%20khi%20%C4%91a%CC%83%20cho%CC%A3n%20xong%2C%20ba%CC%A3n%20vui%20lo%CC%80ng%20click%20va%CC%80o%20icon%20gio%CC%89%20ha%CC%80ng%20%C6%A1%CC%89%20go%CC%81c%20tr%C3%AAn%20b%C3%AAn%20pha%CC%89i%20ma%CC%80n%20hi%CC%80nh%20va%CC%80%20ti%C3%AA%CC%81n%20ha%CC%80nh%20thanh%20toa%CC%81n.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22T%C3%B4i%20co%CC%81%20th%C3%AA%CC%89%20theo%20do%CC%83i%20ti%C3%AA%CC%81n%20tri%CC%80nh%20%C4%91%C6%A1n%20ha%CC%80ng%20cu%CC%89a%20mi%CC%80nh%3F%22%2C%22desc%22%3A%22V%C3%A2ng%2C%20chu%CC%81ng%20t%C3%B4i%20se%CC%83%20th%C3%B4ng%20ba%CC%81o%20th%C6%B0%C6%A1%CC%80ng%20xuy%C3%AAn%20qua%20Email%20va%CC%80%20s%C3%B4%CC%81%20%C4%91i%C3%AA%CC%A3n%20thoa%CC%A3i%20ma%CC%80%20ba%CC%A3n%20%C4%91a%CC%83%20cung%20c%C3%A2%CC%81p%20cho%20chu%CC%81ng%20t%C3%B4i.%20Ba%CC%A3n%20ha%CC%83y%20y%C3%AAn%20t%C3%A2m%20nhe%CC%81!%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22T%C3%B4i%20co%CC%81%20th%C3%AA%CC%89%20%C4%91%C3%B4%CC%89i%20tra%CC%89%20ha%CC%80ng%20kh%C3%B4ng%3F%22%2C%22desc%22%3A%22Mo%CC%A3i%20v%C3%A2%CC%81n%20%C4%91%C3%AA%CC%80%20v%C3%AA%CC%80%20%C4%91%C3%B4%CC%89i%20tra%CC%89%20ha%CC%80ng%2C%20se%CC%83%20tu%C3%A2n%20thu%CC%89%20theo%20m%C3%B4%CC%A3t%20s%C3%B4%CC%81%20quy%20%C4%91i%CC%A3nh%20cu%CC%89a%20chu%CC%81ng%20t%C3%B4i.%20M%C6%A1%CC%80i%20ba%CC%A3n%20xem%20la%CC%A3i%20quy%20%C4%91i%CC%A3nh%20%C6%A1%CC%89%20mu%CC%A3c%3A%20%C4%90%C3%B4%CC%89i%20tra%CC%89.%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”40″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1511409157056{background-color: #f1f1f1 !important;}”][vc_column][martfury_empty_space height=”120″][vc_column_text]
Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc! Hãy liên hệ với chúng tôi
[/vc_column_text][martfury_empty_space height=”120″][/vc_column][/vc_row]