Cao Hắc Sâm Đông Trùng cao cấp – Black Red Ginseng Cordyceps 1Kg