Nước Chiết Xuất Hồng Sâm Núi Nhung Hươu Hansusam 365 (Hộp 60 gói)