Nước hắc sâm nhung hươu KGS cao cấp

1,850,000 

Hắc sâm là những củ sâm được tạo ra tương tự quy trình chế biến hồng sâm tuy nhiên thời gian kéo dài 5 ngày liên tục và qua 9 lần hấp sấy để có được những củ sâm từ màu đỏ sẫm (thường gọi là hồng sâm) chuyển dần sang màu đen nên khi thành phẩm cuối cùng có được, được đặt tên là hắc sâm. Nhiều nghiên cứu cho thấy, hàm lượng saponin và các dưỡng chất có trong hắc sâm cao hơn hồng sâm. Chính vì thế giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe mà người dùng hắc sâm có được rất lớn.

Nước hắc sâm nhung hươu KGS cao cấp