Thùng 30 lon nước hồng sâm Queen Bin Hàn Quốc 175ml