Viên Đông Trùng Hạ Thảo Bio Apgold Hàn Quốc – Hộp 120 Viên