Viên Đông Trùng Hạ Thảo Nhân Sâm Hàn Quốc Kanghwa Hộp 60 Viên

1,600,000 

Đông Trùng Hạ Thảo 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐇𝐞𝐫𝐛 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐊𝐚𝐧𝐠𝐇𝐰𝐚 hộp gỗ đen Hàn Quốc là sản phẩm bổ dưỡng có nguồn gốc từ Đông Trùng Hạ Thảo tự nhiên được nuôi cấy nhân tạo trong các phòng thí nghiệm do chính tay các nhà khoa học Hàn Quốc quản lý và nuôi dưỡng thảo nên rất an toàn hiệu quả được ưa chuộng tại Hàn Quốc.

Viên Đông Trùng Hạ Thảo Nhân Sâm Hàn Quốc Kanghwa Hộp 60 Viên